Macrofotografie #11

Groene gaasvlieg of goudoogje op een grassprietje
Sprinkhaan
Bloem in vuur
Variabele waterjuffer op een varen
Avondkoekoeksbloem
Klaproos